Điều khoản sử dụng

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE. Khi truy cập và sử dụng website này, quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy, đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website https://store.genesolutions.vn/ của Gene Solutions, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Gene Solutions có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích giới thiệu, cung cấp thông tin các dịch vụ mà CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE cung cấp.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại Website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía Gene Solutions, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của dịch vụ mà khách hàng đã lựa chọn.

Gene Solutions cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào Website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Gene Solutions, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

(1) sử dụng các thông tin trên website này;

(2) các truy cập kết nối từ website này;

(3) Đăng ký nhận thư điện tử;

(4) Gene Solutions có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Gene Solutions. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Gene Solutions và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;

(3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Gene Solutions.

Điều chỉnh và sửa đổi

Gene Solutions bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

II. TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ VÀ ĐIỆU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

Phạm vi áp dụng

Điều kiện dưới đây áp dụng riêng cho chức năng đề lại thông tin đăng kí tư vấn tại Website. Khi sử dụng chức năng này Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện và lưu ý đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện Sử dụng nêu ở đây. Nếu Quý khách không có ý định sử dụng các tính năng hoặc thông tin cung cấp tại website, không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG chức năng này.

Quy định giá và các khoản phí

Các thông tin cung cấp trên website là miễn phí, quý khách hàng chỉ thực hiện thanh toán nếu sử dụng dịch vụ của Gene Solutions.

Các quy định khác

  • Gene Solutions hoạt động dựa trên sự tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ nhập và xuất.
  • Người tiêu dùng tham gia sử dụng dịch cụ với đơn vị Gene Solutions được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên
  • Gene Solutions đảm bảo tính chính xác và an toàn của các dịch vụ cung cấp.

Nghiêm cấm sử dụng

Quý khách không được phép sử dụng tính năng đặt lịch hẹn để gây nhiễu thông tin với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực.

Quý khách không được phép:

  • Sử dụng tính năng đăng ký thông tin tư vấn cho các hành động trái pháp luật
  • Sử dụng tính năng đăng ký thông tin tư vấn gây cản trở đến sự truy cập và sử dụng dịch vụ này của người khác;
  • Bảo lưu quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng tính năng này của Quý khách mà không cần bất kỳ thông báo nào nếu thấy rằng Quý khách đang vi phạm, hoặc có thể sẽ vi phạm giới hạn sử dụng này.