Spot-Mas

7.000.000 

Tầm soát sớm 5 loại ung thư phổ biến nhất (Vú, Gan, Phổi, Dạ dày, Đại – Trực tràng) qua 1 lần thu máu

Spot-Mas

Mã xét nghiệm: spotmas Gói xét nghiệm:

Xét nghiệm tương tự

Chuyên gia GENE SOLUTIONS đang lắng nghe bạn !